Logotipo Voda

VODA NORDIC OY
Kirkkokorpi 3
02300 Espoo
Finland

Haasteita toiminnassa?

Onko ympäristölupa haettavana?

Onko vaarana, että lupaehtojenne raja-arvot ylittyvät?

Etsitkö kustannussäästöjä vesiprosessiinne tai hankintoihinne?

Olisiko kunnan ja teollisuuden jätevesien yhteiskäsittelystä hyötyä?

Mitkä ovat laitoksenne tavoitteet kemikaalien käytön tai energian kulutuksen pienentämiselle?

Tavoitteletko BAT-tasoista tasoista tulosta ravinnepäästöissä purkuvesistöön?

Haluatteko vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja olla mukana ilmastomuutoksen torjunnassa?

Palvelumme käytössäsi

Voda Nordic Oy tarjoa veden-, jäteveden- ja lietteen käsittelyn resurssitehokkuuden parantamiseen konsultointia, opastusta ajotapamuutosten toteutukseen sekä tulosten analysointia ja raportointia muutosten tai strategiaprosessin yhteydessä.

Teollisuuden ja kuntien jätevesien yhteiskäsittelyllä lähes aina käsittelyn resurssitehokkuus paranee ja ympäristökuormitus pienenee. Voda Nordic Oy tarjoaa konsultointia yhteiskäsittelyratkaisuihin ja oikeudenmukaisesti perusteltuja ehdotuksia kustannushyötyjen jakamiseen.

Ota yhteyttä ja keskustellaan lähemmin sinun projektistasi!

Yhteystiedot

Water & Environment, Liiketoimintaa ja osaamista vesi- ja ympäristösektorilla.

Myynti ja tilaukset 
myynti@vodanordic.com

Voda Nordic Oy
Kirkkokorpi 3                          
02300 Espoo
Finland

info@vodanordic.com
nimi.sukunimi@vodanordic.com

Y-tunnus: 2575378-9

Aija Jantunen
+358 50 583 9714    

Tuomas Rinne
+358 400 835 484

Toimitusosoitteet:

Voda Nordic Raahe
c/o SSAB Valssaamo
Rautaruukintie 155
92160 SALOINEN

Voda Nordic Kokkola
Kokkola Industrial Park
Lannoitetie 42
67900 KOKKOLA

Ota yhteyttä niin keskustellaan sinun projektistasi!

© 2021 Voda Nordic Oy – All rights reserved


Pinterest

FERRISULFAATIN TUOTANNON KEHITTÄMINEN

Voda Nordic Oy on saanut EU:n osarahoitusta Kokkolassa toimivan ferrisulfaattitehtaan laajennukseen, joka toteutettiin ajalla 08/2022 – 03/2023. Rahoitus kuuluu osana Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaan ja on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamaa.

Hanke kattoi keskeiset investoinnit, joilla rautasulfaatin tuotanto- ja varastointikapasiteettia Kokkolan tehtaalla nostettiin. Hankkeella saavutettiin myös parannuksia tuotannon tehokkuuteen ja sen myötä yrityksen kilpailukykyyn liittyen.