Haasteita toiminnassa?

Onko ympäristölupa haettavana?

Onko vaarana, että lupaehtojenne raja-arvot ylittyvät?

Etsitkö kustannussäästöjä vesiprosessiinne tai hankintoihinne?

Olisiko kunnan ja teollisuuden jätevesien yhteiskäsittelystä hyötyä?

Mitkä ovat laitoksenne tavoitteet kemikaalien käytön tai energian kulutuksen pienentämiselle?

Tavoitteletko BAT-tasoista tulosta ravinnepäästöissä purkuvesistöön?

Haluatteko vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja olla mukana ilmastomuutoksen torjunnassa?

Palvelumme käytössäsi

Voda Nordic Oy tarjoa veden-, jäteveden- ja lietteenkäsittelyn resurssitehokkuuden parantamiseen konsultointia, opastusta ajotapamuutosten toteutukseen sekä tulosten analysointia ja raportointia muutosten tai strategiaprosessin yhteydessä.

Teollisuuden ja kuntien jätevesien yhteiskäsittelyllä lähes aina käsittelyn resurssitehokkuus paranee ja ympäristökuormitus pienenee. Voda Nordic Oy tarjoaa konsultointia yhteiskäsittelyratkaisuihin ja oikeudenmukaisesti perusteltuja ehdotuksia

Voda_palvelut