Tarinamme

Voda Nordic Oy on vuonna 2013 perustettu suomalaisomisteinen kasvuyritys, jossa omistajayrittäjät toimivat päätoimisesti yrityksen johdossa. Yrityksellä on nestemäisen rautakloridin tuotantolaitos Raahessa ja nestemäisen rautasulfaatin tuotantolaitos Kokkolassa. Logistiikkaterminaaleistamme eri puolilta Suomea toimitetaan kiinteitä vesikemikaaleja suoraan asiakkaille.

Keskitymme toiminnassamme vesikemikaaleihin sekä vesi- ja ympäristöasioiden konsultointiin.

Osaamisemme pohjaa työntekijöidemme pitkään kokemukseen eri tehtävissä vesi- ja cleantech-sektoreilla niin yksityisen teollisuuden kuin myös julkisen puolen tehtävissä.

Haluamme olla mukana kehittämässä asiakkaittemme puhtaan veden ja jäteveden prosessien kustannustehokkuutta sekä ympäristön kannalta entistä kestävämpiä ratkaisuja.

Voda Nordic Oy vastaa markkinoiden haasteeseen asiakaslähtöisemmästä yrityskulttuurista ja lupaa asettaa asiakkaittensa tavoitteet toimintansa perustaksi.

Pohjoisen luonnon ehdoilla! Committed to the Nordic Nature!

FERRISULFAATIN TUOTANNON KEHITTÄMINEN

Voda Nordic Oy on saanut EU:n osarahoitusta Kokkolassa toimivan ferrisulfaattitehtaan laajennukseen, joka toteutettiin ajalla 08/2022 – 03/2023. Rahoitus kuuluu osana Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaan ja on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamaa.

Hanke kattoi keskeiset investoinnit, joilla rautasulfaatin tuotanto- ja varastointikapasiteettia Kokkolan tehtaalla nostettiin. Hankkeella saavutettiin myös parannuksia tuotannon tehokkuuteen ja sen myötä yrityksen kilpailukykyyn liittyen.