Vesikemikaalit

Yhdessä asiakkaittemme kanssa valitsemme kuhunkin prosessiin parhaiten soveltuvat kemikaalit. Näin pystymme nostamaan olemassa olevan puhdistamon kapasiteettia sekä parantamaan puhdistusprosessin tehokkuutta. Tuotevalikoimamme sisältää asiakkaalle keskeiset vesikemikaalit juomaveden ja jäteveden puhdistukseen.

Toimitamme teollisuuden ja kuntien puhdistamoille mm. rauta- ja alumiinipohjaisia saostuskemikaaleja, orgaanisia koagulantteja, polymeerejä sekä kemikaaleja pH:n säätöön.

Tuotteillamme on käyttökohteita myös prosessikemikaaleina esimerkiksi paperi- ja kaivosteollisuudessa sekä biokaasulaitoksilla.

”Voda Ferri” – ferrikloridi (FeCl3) on jätevedenpuhdistukseen soveltuva nestemäinen kolmiarvoisiin rautayhdisteisiin perustuva saostusaine. Tuotetta käytetään mm. kiintoaineen sekä saostuvien aineiden kuten fosforin poistoon jätevesistä, lietteen kunnostukseen, rikkivedyn saostamiseen sekä humuksen, proteiinien ja rasvojen saostamiseen jätevedestä. Ominaisuuksiltaan ferrikloridi on hapan, täysin vesiliukoinen, tummanruskea neste. Toimitukset ensisijaisesti bulkkina säiliöautoilla.

”Voda FESU” – ferrisulfaatti (Fe2(SO4)3) on talous- ja jätevedenpuhdistukseen soveltuva nestemäinen kolmiarvoisiin rautayhdisteisiin perustuva saostusaine. Tuotetta käytetään kiintoaineen sekä saostuvien aineiden kuten fosforin poistoon talous- ja jätevesistä. Tuote soveltuu myös lietteen kunnostukseen sekä humuksen ja kolloidisen aineen poistoon vesistä. Voda FESU juomavesilaatu on eurooppalaisen standardin EN 890: 2012 mukainen kemikaali, joka soveltuu myös juomaveden puhdistamiseen. Tuote on hapan, vesiliukoinen, tummanruskea neste. Toimitukset ensisijaisesti bulkkina säiliöautoilla.

”Voda Copperas” – ferrosulfaatti (FeSO4) on jätevedenpuhdistukseen soveltuva kiinteä kaksiarvoisiin rautayhdisteisiin perustuva saostusaine. Ferrosulfaatti syntyy titaanidioksidin valmistuksen sivutuotteena ja toimitetaan tehtaalta tuoreena suoraan bulkkivarastoon. Tuotetta käytetään mm. kiintoaineen sekä saostuvien aineiden kuten fosforin poistoon jätevesistä, rikkivedyn saostamiseen sekä humuksen, proteiinien ja rasvojen saostamiseen jätevedestä. Ominaisuuksiltaan ferrosulfaatti on hapan, hyvin  vesiliukoinen, vihertävä jauhemainen kemikaali. Toimitukset ensisijaisesti bulkkikuormina tai liuotusautolla.

”Voda PAC” – polyalumiinikloridi on vedenpuhdistukseen soveltuva nestemäinen alumiiniyhdisteisiin perustuva saostusaine. Tuotetta käytetään mm. kiintoaineen sekä saostuvien aineiden kuten fosforin poistoon jätevesistä, lietteen kunnostukseen sekä humuksen, proteiinien ja rasvojen saostamiseen jätevedestä. Voda PAC juomavesilaatu on eurooppalaisen standardin EN 17034:2018 mukainen kemikaali, joka soveltuu myös juomaveden puhdistamiseen. Ominaisuuksiltaan polyalumiinikloridi on hapan, täysin vesiliukoinen, kellertävä neste. Toimitukset ensisijaisesti bulkkina säiliöautoilla.

Voda Alumiinisulfaatti (Al2(SO4)3) on rakeinen vedenpuhdistukseen soveltuva nestemäinen saostusaine, jonka toiminta perustuu kolmiarvoisiin alumiiniyhdisteisiin. Tuotetta käytetään mm. kiintoaineen sekä saostuvien aineiden kuten fosforin poistoon jätevesistä, lietteen kunnostukseen, sekä humuksen, proteiinien ja rasvojen saostamiseen jätevedestä. Ominaisuuksiltaan alumiinisulfaatti on hapan, vesiliukoinen, valkoinen ja rakeistettu tuote. Toimitukset ensisijaisesti bulkkikuormina tai säkkitavarana.

”Voda AluSAL” – natriumaluminaatti (Na2Al2O4) on nestemäinen alumiinipohjainen vesikemikaali. Tuotetta käytetään mm. värin, orgaanisen aineen ja fosforin poistoon talous- ja jätevesistä. Voda AluSAL juomavesilaatu on eurooppalaisen standardin EN 882:2016 mukainen kemikaali, joka soveltuu myös juomaveden puhdistamiseen. Tuote on läpinäkyvä kellertävä voimakkaan emäksinen neste. Toimitukset ensisijaisesti bulkkina säiliöautoilla.

Voda Nordicin polymeerit on laaja valikoima erilaisia polymeerejä lukuisiin käyttökohteisiin. Prosessin tarpeesta riippuen suosittelemme parhaiten toimivaa kationista tai anionista polymeeriä asiakkaillemme. Toimitukset säkkitavarana orgaanisille polymeereille. Polymeerin tapaan käytettävät orgaaniset koagulantit (mm. polydadmac, polyamiini) toimitetaan ensisijaisesti IBC-konteissa.